kompetencje

Drugi wpis mojego bloga w dalszym ciągu kręci się wokół efektywności i wyników całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, również dotyczy pracowników, a w szczególności tego, jakie kompetencje oni posiadają. Jest to bowiem jedna z najważniejszych cech, która świadczyć będzie o ich użyteczności dla przedsiębiorstwa.

Warto więc zacząć rozważania od tego, czym wspomniane kompetencjesą. To nic innego jak suma wszystkich umiejętność teoretycznych i praktycznych, którymi może poszczycić się dana osoba. Muszą jednak spełniać one dane wymogi i kryteria. Innymi słowy – muszą być odpowiedniej jakości. To taka najogólniejsza definicja słowa „kompetencje”. A jak mają się one do działań firmy? Pracownik przychodząc na stanowisko pracy musi oczywiście się z nim zapoznać i wdrożyć się w specyfikę firmy. Jednakże, aby proces ten przebiegł sprawnie i pomyślnie, musi być spełnionych kilka warunków. Jednym z nich są odpowiednie umiejętności posiadane przez daną osobę, czyli wspominane kompetencje. Późniejszy etap obejmuje wykorzystywanie posiadanej wiedzy w praktyce, co wcale takie proste nie jest. Dlatego znaczenia nabierają tak zwane cechy miękkie, jakimi szczyci się pracownik. Chodzi tu o jego elastyczność, cechy osobowe, umiejętność zachowania się w danej sytuacji i swoboda w komunikowaniu z innymi. Gdy spełnia on te warunki na odpowiednim poziomie, to można powiedzieć, że „będą z niego ludzie”.

Kompetencje to nie tylko wiedza, ale także praktyka

Jak już wspomniałem, bardzo ważną rolę odgrywają tutaj cechy personalne. Same kwalifikacje i kompetencje nie zawsze wystarczają – czasami istotniejsze staje się doświadczenie, które jednak ciężko nabyć, dlatego na znaczeniu zyskują takie cechy, jak autoprezentacja, swoboda w wypowiadaniu się i elokwencja. Te czynniki mogą przeważyć na tym, jak dany kandydat zaprezentuje się przed potencjalnym pracodawcom.