W niniejszym wpisie chciałabym przedstawić kilka podstawowych pojęć, które ułatwią zrozumienie czym są negocjacje biznesowe oraz jak się do nich przygotować. Nie będzie to oczywiście pełna wiedza, ale mam nadzieję, że poniższe informacje okażą się przydatne.
Samo pojęcie negocjacji oznacza proces (bo nie kończy się na jednym spotkaniu) komunikacji między stronami, dążącymi do osiągnięcia celów. Cele te zazwyczaj będą przeciwstawne, a drogą do porozumienia winny być wzajemne ustępstwa.
Postarajmy się teraz przeanalizować pojedyncze słowa w wyżej zawartych zdaniach, co pomoże rozjaśnić ich sens. A zatem proces – oznacza postępowanie ciągłe, cykliczne, a termin zakończenia nie jest z góry założony. Innymi słowy negocjacje biznesowe mogą trwać tak długo, dopóki obie stronie nie poczują satysfakcji z ustalonych założeń.
Pojęcie „strony” ma zasygnalizować, że komunikacji w biznesie nie można prowadzić jednostronnie. Każdy uczestnik musi zostać dopuszczony do głosu i uważnie wysłuchany przez odbiorców.
Cele – określają one jaką taktykę przyjmiemy podczas negocjacji. Musimy też być elastyczni i założyć alternatywne cele, na które ewentualnie moglibyśmy przystać. Oczywiście nie wspominamy o nich od razu.
Ustępstwa – można odejść od pewnych swoich postanowień, jednak osoba, z którą negocjujemy, również musi w tym momencie dokonać jakiegoś ustępstwa na naszą korzyść.
To tylko kilka pojęć jednak odgrywają one kluczową rolę jeżeli chodzi o negocjacje biznesowe. Warto zatem dobrze zapoznać się z nimi, by wiedzieć, jak się zachować w negocjacjach biznesowych i w jaki sposób się do nich przygotować.